Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to „Dvanáct tradic“?

„Dvanáct tradic“ AA jsou doporučené principy, které zajišťují přežití a růst tisíců skupin, tvořících společenství AA Tyto tradice jsou založeny na zkušenostech samotných skupin během prvních kritických let AA
Tradice jsou důležité jak pro dlouholeté členy, tak i pro nově příchozí jako připomínka opravdových základů AA jako společnosti mužů a žen, jejichž hlavním zájmem je udržet si jejich vlastní střízlivost a pomoci ostatním při dosažení střízlivosti:

Naše společné blaho by mělo být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě AA
Pro účel naší skupiny existuje pouze jedna konečná autorita-milující Bůh, tak jak se sám vyjadřuje v našem skupinovém svědomí. Naši vedoucí jsou pouze spolehliví služebníci, kteří však nevládnou.
Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek.
Každá skupina má pouze jediný primární účel – přinášet své poselství alkoholikovi, který stále trpí.
Skupina AA by nikdy neměla podporovat, financovat nebo propůjčovat jméno AA jakémukoliv příbuznému zařízení nebo vnějšímu podnikání, aby nás problémy peněz, majetku a prestiže neodchýlily od našeho primárního účelu.
Každá skupina AA by měla být plně soběstačná, a odmítat vnější příspěvky.
Anonymní alkoholici by se nikdy neměli stát profesionálními, i když naše servisní centra mohou zaměstnávat speciální pracovníky.
AA jako takové by nikdy nemělo být organizováno; ale my můžeme vytvořit servisní výbory nebo komise, přímo zodpovědní těm, kterým slouží.
Anonymní alkoholici nemají názory na vnější otázky; proto by jméno AA nemělo být nikdy zataženo do veřejné kontroverze.
Naše zásady veřejných vztahů jsou založeny spíše na přitažlivosti než na propagaci; my vždy potřebujeme udržovat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu a filmu.
Anonymita je spirituálním základem všech našich tradic, vždy nám připomínající, abychom kladli principy před osobnosti.